उत्पादन प्रक्रिया

 • 1-कच्चा माल

 • 2-कटिंग

 • 3-तापविणे

 • 4-फोर्जिंग

 • 5-रोलिंग

 • 6-मशीनिंग

 • 7-ड्रिलिंग

 • 8-तपासणी

 • 9-चिन्हांकित

 • 10-पॅकिंग

 • 11-स्टॉक

 • 12-शिपमेंट