बातमी केंद्र

फ्लॅन्जेस? कलाकृती!

2020-05-12

एआयजीयूओ फोर्जिंगकडून क्लायंटसाठी स्लिप-ऑन फ्लॅन्जेसचा एक बॅच तयार कराब्राझील. सर्व flanges द्वारे झाकून होतेकाळारंग.